Green Create Gent

Green Create Gent is de eigenaar en exploitant van de groene energie-installatie op de Grote Nest in Evergem, gelegen in de multimodale haven North Sea Port. De groene energie-installatie zal, door middel van het anaeroob vergisten van mest en organisch biologisch afval duurzame energie produceren die uiteindelijk wordt ingezet in de transportsector. Het gaat hierbij om de productie van circa 100 ton bio-LNG per dag, een equivalent van het verbruik van circa 18.000 huishoudens.

Biogas centrale Gent

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat na vergisting van organisch materiaal. Voor de biogas centrale in Evergem maken wij gebruik van organische reststromen uit met name West en Oost Vlaanderen. Als restproduct na vergisting blijft digestaat over, wat in de biogas centrale wordt ontdaan van stikstof om opnieuw te gebruiken voor de bemesting van akkerbouw. Al het vaste digestaat wordt gedroogd en gepelletiseerd voor wereldwijde verkoop.

Biogas is een duurzame energiebron, circulaire oplossing en beperkt het vrijkomen van methaan in de atmosfeer. Om de vergisting te laten slagen werken wij met een volledig afgesloten installatie. Door onze afgesloten behandelingsinstallatie en vele luchtfilters voorkomen wij enige vorm van geuroverlast richting nabij gelegen bedrijven en/of omwonenden.

Worldmap Green Create

Over Green Create

Green Create Gent is een dochteronderneming van Green Create. Green Create bouwt, bezit en exploiteert wereldwijd geïntegreerde biologische waste-to-value systemen. Wij werken voornamelijk met anaërobe biologische technologie, die als bijproduct van de verwerking van organisch afval of afvalwaterstromen energierijk biogas opwekt. Dit gas kan worden opgewaardeerd tot een aantal nuttige energievormen, zoals het opwekken van elektriciteit en thermische energie.

Onze missie is om tastbare waarde te behandelen en te ontlenen aan grote agrarische en industriële afvalstromen die anders verwaarloosd zouden worden. Wij dragen ons steentje bij door waarde te creëren uit afval voor een duurzame toekomst voor Nederland. Onze visie is om een ​​groenere toekomst te creëren door de perceptie van afval te veranderen.

Actuele bouwstatus

De bouw van de bio vergister in Evergem is nog niet gestart. Zodra de bouw start, zal u hier een update terugvinden.

Logo Green Create Wijster

Mestleveringen

De biogas centrale in Evergem is ontworpen om diverse soorten mest te ontvangen uit de directe omgeving. Daarnaast kunnen verschillende organische afvalsoorten (zowel vast als vloeibaar) worden ontvangen voor verdere verwerking in het systeem.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Green Create Gent
info@greencreategent.be